E-Book keutamaan zikir khafi
Penuhi hati dengan zikir

Keutamaan Zikir Khafi

Ternyata zikir khafi (tersembunyi di dalam hati) itu sangat luar biasa. Allah akan menganugerahkan kemahabijaksanaan-Nya (al-hikmah) ke dalam jiwa orang berzikir khafi

Wilayah utama dalam berzikir

Perintah Berzikir di Dalam Hati

"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. " (QS. Al-A'raaf: 205)

keutamaan zikir khafi

Allah menganugerahkan al-hikmah

Siapakah Orang-orang yang Dianugerahi Al-Hikmah?

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan banyak hal lainnya) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)." (QS. Al-Baqarah: 269). 

Orang-orang berakal dianugerahi al-hikmah

Siapakah Orang-orang Berakal?

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran: 190-191) 
allah menganugerahkan al-hikmah

keutamaan zikir khafi

E-Book Patut Anda Miliki

Bagi para pezikir khafi, ebook ini sangat menguatkan kiprahnya selama ini dalam menempuh perjalanan suci menuju kepada keridaan Allah.

Bagi yang belum, ebook ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan untuk mengenal dan mengetahui orang-orang yang suka berzikir di dalam hati.

Bagi yang suka, tetapi masih tidak terlalu sering, maka ebook ini menjadi sangat penting untuk menggugah kembali jiwa yang masih jauh dari menyebut nama-Nya.

Harga kemaslahatan

Berapa Harga E-Book?

Untuk mendapatkan ebook setebal 126 halaman + viii ini, Anda hanya perlu membayar: 

Rp

25.000

  • Ini (harga) untuk kemaslahatan umat, bukan harga hawa nafsu.
Scroll to Top